Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przeciwdziałanie alkoholizmowi X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

II GSK 352/06 - Wyrok NSA z 2007-03-14

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego