Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Bd 363/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-04-13

Wniosek w przedmiocie zasiłku celowego na pokrycie szkód spowodowanych przez powódź

I OZ 254/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. oku nr [...] w przedmiocie ustalenia miesięcznej opłaty za pobyt w domu pomocy społecz...

II SA/Lu 221/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-04-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

I SA/Wa 1066/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-13

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku okresowego przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej

I SA/Wa 1065/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-13

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku okresowego przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej

I OZ 297/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Szczecinie nr (...) w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 242/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Olsztynie , nr [...] w przedmiocie uchybienia terminu wniesienia odwołania
1   Następne >   2