Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Łd 1032/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-02-03

Wniosek w przedmiocie ustalenia miesięcznej opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Ke 96/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-02-07

Wniosek w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Gl 175/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-02-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Ol 11/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-02-25

Wniosek w przedmiocie skierowania do środowiskowego domu samopomocy

II SA/Ol 990/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-02-28

Wniosek J. J. S. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO z dnia '[...]', nr '[...]'

II SA/Lu 505/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie specjalistycznych usług opiekuńczych na skutek wniosku A. Ś. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej

II SA/Rz 614/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-02-14

Skarga C.M. na decyzję SKO w R. w przedmiocie zasiłku celowego wniosku pełnomocnika skarżącego ustanowionego z urzędu o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej na wyrok WSA w Rzeszowie , sygn. akt II SA/Rz 614/10
1   Następne >   2