Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Lu 382/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-10-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie pomocy na dożywianie

II SA/Bd 379/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-10-27

Wniosek w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

III SA/Kr 448/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-10-27

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Kr 449/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-10-27

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Łd 789/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-10-13

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia odwołania

II SA/Łd 792/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-10-13

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia odwołania

II SA/Bk 432/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-10-20

Wniosek w przedmiocie umorzenia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

I OZ 806/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Rzeszowie , nr [...] w przedmiocie odmowy skierowania do domu pomocy społecznej

III SA/Kr 1166/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania dofinansowania w ramach likwidacji barier architektonicznych
1   Następne >   2