Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Rz 794/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-11-22

Wniosek w przedmiocie udzielenia pomocy finansowej z tytułu klęski żywiołowej

II SA/Bk 123/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-11-09

Wniosek w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej

II SA/Bk 124/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-11-09

Wniosek w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji o skierowaniu do domu pomocy społecznej

II SA/Bk 92/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-11-09

Wniosek w przedmiocie umieszczenia w domu pomocy społecznej

IV SA/Gl 164/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-11-24

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie świadczenia z funduszu alimentacyjnego

II SA/Bd 1175/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-11-24

Wniosek w przedmiocie zwrotu świadczeń alimentacyjnych

I OZ 866/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu nr (...) w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Bk 554/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-11-22

Wniosek w przedmiocie zobowiązania do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

II SA/Bd 1175/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-11-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu świadczeń alimentacyjnych

I OZ 866/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu nr (...) w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   2