Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Sz 11/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-04-01

Wniosek w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia

II SA/Sz 37/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-04-08

Wniosek w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia

IV SA/Gl 392/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-04-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zobowiązania do zwrotu wydatków za pobyt w domu pomocy społecznej w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

II SA/Łd 899/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-04-06

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku okresowego

II SA/Ol 179/16 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-04-07

Wniosek w przedmiocie ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

IV SA/Gl 840/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-04-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego w kwestii wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

II SA/Rz 166/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-04-28

Wniosek w przedmiocie przyznania prawa do świadczenia alimentacyjnego

I OSK 518/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-28

Wniosek o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Kielcach nr [...] w przedmiocie zasiłku...

III SA/Kr 1633/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-04-05

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania uchyla zaskarżone postanowienie