Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SA/Gd 962/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-12-02

Wniosek w przedmiocie zasiłku stałego oraz opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne

II SA/Bk 289/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-12-14

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SA/Ol 1315/16 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-12-16

Wniosek w przedmiocie uznania za nienależnie pobrane świadczenie rodzinne

I OZ 1712/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie , nr [...] w przedmiocie pomocy finansowej

II SA/Bk 452/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-12-20

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

I OZ 1692/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-07

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Wałbrzychu nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Lu 655/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-12-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Lu 1065/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-12-28

Skarga J. W. na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku dla opiekuna; w zakresie wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

IV SA/Wr 405/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-12-23

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia części kwoty zastępczo wniesionej przez Gminę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej
1   Następne >   2