Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol

FSK 810/04 - Postanowienie NSA z 2005-02-28

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w Z. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1996 r.

FSK 1767/04 - Postanowienie NSA z 2005-04-11

Skarga kasacyjna na postanowienie Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie pozostawienia odwołania bez rozpatrzenia

I SA/Wr 192/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-11-15

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia zeznania podatkowego za 2002 r. z uwzględnieniem wspólnego rozliczenia małżonków

IV SA/Wr 432/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-11-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego postanowił odrzucić skargę o wznowienie postępowania sądowego

I SA/Wr 1324/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-09-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w W. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie podatku od towarów i usług za miesiące: marzec, kwiecień, maj i czerwiec 2001 r.

I SA/Wr 1325/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-09-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w W. w sprawie podatku od towarów i usług za miesiące: marzec, kwiecień, maj i czerwiec 2001 r.

I SA/Wr 1326/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-09-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w W. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie podatku od towarów i usług za miesiące: marzec, kwiecień, maj i czerwiec 2001 r.

I OSK 1099/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-15

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II OZ 1293/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi Nr [...], w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia dokonania prawidłowego podłączenia urządzeń do instalacji gazowej

OSK 1969/04 - Wyrok NSA z 2005-06-17

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Ł. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie zasiłku przedemerytalnego
1   Następne >   +2   +5   7