Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

IV SA/Po 922/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-03-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody W. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie wymeldowania