Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SA/Po 403/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-02-11

Wniosek w przedmiocie zasiłku szkolnego;

II SA/Po 404/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-02-11

Wniosek w przedmiocie zasiłku szkolnego;

II SA/Po 167/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-05-05

Wniosek w przedmiocie stypendium szkolnego