Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Gd 212/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-10-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy [...] w G., rejon ulic [...] oraz [...]

II SA/Po 677/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-10-19

II SA/Po 677/18 POSTANOWIENIE Dnia 19 października 2018 r. WSA w Poznaniu w następującym składzie: Przewodniczący: sędzia WSA Edyta Podrazik po rozpoznaniu w dniu 19 października 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu V. G. na decyzję SKO w przedmiocie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

II SA/Ol 481/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-10-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie warunków zabudowy na skutek wniosku pełnomocnika skarżącego o przywrócenie terminu do uzupełnienia braku formalnego skargi

II SA/Gd 64/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-10-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie warunków zabudowy

II OZ 998/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie , nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy

II OZ 1041/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi D. Z., E. Z. i E. F. na uchwalę Rady Miejskiej w Rumi nr [.....