Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

III SA/Po 158/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-10-05

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu w przedmiocie przyznania płatności na zalesianie gruntów rolnych

I GZ 329/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Toruniu nr [...] w przedmiocie płatności rolno

I GZ 330/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Toruniu nr [...] w przedmiocie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

I GZ 345/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-19

Zażalenie na zarządzenie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Stowarzyszenia Rozwoju Gmin 'Centrum' w Kutnie , nr [...] w przedmiocie pozostawienia protestu bez rozpatrzenia

I GSK 713/18 - Wyrok NSA z 2018-10-05

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w przedmiocie określenia kwoty przypadającej do zwrotu ze środków z budżetu Unii Europejskiej

I GZ 357/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na rozstrzygnięcie Zarządu Województwa Podlaskiego nr [...] w przedmiocie negatywnej oceny projektu

I SA/Go 384/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-10-17

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania