Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6201 Prawo wykonywania zawodu lekarza , aptekarza pielęgniarki,położnej X

VII SA/Wa 439/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Naczelnej Rady Lekarskiej w przedmiocie uchylenia uchwały w przedmiocie zawieszenia prawa wykonywania zawodu lekarza