Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ruch drogowy X

II SA/Ke 332/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami

II SA/Go 435/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-07-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie skierowania na badania lekarskie

II SA/Gl 87/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-07-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie dozoru pojazdu

II SA/Gl 138/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-07-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie dozoru pojazdu

VII SA/Wa 1581/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy zezwolenia na uprzywilejowanie w ruchu drogowym pojazdu

II SA/Gl 118/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-08-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie dozoru pojazdu

II SA/Gl 154/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-08-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie dozoru pojazdu

II SA/Gl 88/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-08-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie dozoru pojazdu

II SA/Gl 449/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-08-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie dozoru pojazdu

II SA/Ol 464/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-09-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami
1   Następne >   +2   +5   +10   70