Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Samorząd terytorialny X
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

II FW 6/05 - Postanowienie NSA z 2006-01-03

Wniosek w przedmiocie zwolnienia z opłaty skarbowej od wniesionego odwołania

II GW 22/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-19

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia sprawy z wniosku Gminy W. o umorzenie odsetek

I OW 52/06 - Postanowienie NSA z 2006-10-06

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawach prowadzenia postępowań o nienależnie pobrane zasiłki wychowawcze

II GW 12/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-25

Wniosek w przedmiocie koncesji na wydobywanie kopaliny

II OW 163/12 - Postanowienie NSA z 2012-12-05

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie stwierdzenia prawomocności aktu własności ziemi

III SO/Lu 1/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-02-18

Wniosek w przedmiocie sporu kompetencyjnego dotyczącego wydania wtórnika prawa jazdy

II GW 26/13 - Postanowienie NSA z 2014-03-04

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku w sprawie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych będących w pasie drogowym na ulicy Mickiewicza, Łączyńskiego, Chopina, Sienkiewicza w miejscowości S.

II GW 23/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-19

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia sprawy z wniosku Z. G. J. R. o umorzenie odsetek

II OW 167/12 - Postanowienie NSA z 2012-12-05

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozstrzygnięcia wniosku E.W. i D.W. w spawie uciążliwego hałasu emitowanego w dyskotece 'B.' w N.

OW 105/04 - Postanowienie NSA z 2004-09-30

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika Gminy R. (...), orzekającej o przejęciu na własność Skarbu Państwa niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w O.
1   Następne >   3