Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 631 Wytwarzanie i obrót bronią i materiałami wybuchowymi X

VI SA/Wa 1526/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-18

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

VI SA/Wa 270/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-12

Wniosek w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń myśliwską

II OZ 304/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji , Nr [...] w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską

VI SA/Wa 2388/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-12

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na posiadanie broni palnej myśliwskiej

II SA/Wa 2178/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-18

Wniosek w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną sportową

VI SA/Wa 1712/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-20

Wniosek w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną bojową i myśliwską

II SA/Wa 2134/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-20

Wniosek w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej

VI SA/Wa 270/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-27

Wniosek w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską