Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 623 Dozór techniczny, miary i wagi, badania i certyfikacje, normalizacja, sprawy jakości X

VI SA/Wa 252/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w przedmiocie stwierdzenia wprowadzenia do obrotu partii nawozu niezgodnie z warunkami, określenia terminu jej wycofania z obrotu oraz nałożeniem opłaty sankcyjnej...

VI SA/Wa 254/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w przedmiocie stwierdzenia wprowadzenia do obrotu partii nawozu niezgodnie z warunkami, z określeniem terminu jej wycofania oraz nałożeniem opłaty sankcyjnej post...

VI SA/Wa 2803/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-03

Sprawa ze skargi Z. Z. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym postanowieniem WSA w Warszawie sygn. akt VI SA/Wa 543/11

VI SA/Wa 255/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w przedmiocie stwierdzenia wprowadzenia do obrotu partii nawozu niezgodnie z warunkami, z określeniem terminu jej wycofania oraz nałożeniem opłaty sankcyjnej pos...

VI SA/Wa 253/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w przedmiocie stwierdzenia wprowadzenia do obrotu partii nawozu niezgodnie z warunkami ustawy, z określeniem terminu jej wycofania oraz nałożeniem opłaty sankcyjn...

VI SA/Wa 1049/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-20

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z [...] lutego 2011 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wprowadzenia do obrotu partii nawozu niezgodnie z warunkami ustawy; określenia terminu wycofania owej partii nawozu ...

VI SA/Wa 258/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w przedmiocie stwierdzenia wprowadzenia do obrotu partii nawozu niezgodnie z warunkami ustawy; określenia terminu wycofania tej partii nawozu oraz nałożenia opłaty s...

VI SA/Wa 256/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w przedmiocie stwierdzenia wprowadzenia do obrotu partii nawozu niezgodnie z warunkami, z określeniem terminu jej wycofania oraz nałożeniem opłaty sankcyjnej postana...

VI SA/Wa 257/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w przedmiocie stwierdzenia wprowadzenia do obrotu partii nawozu niezgodnie z warunkami, z określeniem terminu jej wycofania oraz nałożeniem opłaty sankcyjnej postana...

VI SA/Wa 955/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-30

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w przedmiocie stwierdzenia wprowadzenia do obrotu partii nawozu niezgodnie z warunkami, z określeniem terminu jej wycofania oraz nałożeniem opłaty sankcyjnej po...
1   Następne >   2