Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

III SA/Kr 350/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-04-14

Sprawa ze skargi A. C. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Krakowie w przedmiocie odmowy wydania prawa jazdy

III SA/Łd 772/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ł. w przedmiocie kary za samowolne zajęcie pasa drogowego

VI SA/Wa 3262/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-28

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie skargi o wznowienie postępowania sądowego w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 2523/10

VI SA/Wa 906/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

III SA/Kr 904/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-10-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy zwrotu zatrzymanego prawa jazdy

III SA/Łd 768/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-04-29

Skarga o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej wyrokiem WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za samowolne zacięcie pasa drogowego

II SA/Łd 293/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-12-18

Sprawa ze skargi Z. K. o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem w sprawie o sygnaturze akt III SA/Łd 966/11 w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Łd 776/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie kary za samowolne zajęcie pasa drogowego

VII SA/Wa 247/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-30

Sprawa ze skargi L. S. w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA w Warszawie w sprawie o sygnaturze akt VII SA/Wa 1716/09

II SA/Bd 254/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-06-18

Sprawa ze skargi M. B. o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem tut. Sądu Syg. II SA/Bd 768/07 postanowił: odrzucić skargę o wznowienie.
1   Następne >   +2   +5   +10   16