Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego X
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

II SA/Rz 1134/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-02-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w R. w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych

IV SAB/Wr 46/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-01-10

Sprawa ze skargi T. S. o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego zakończonego postanowieniem w przedmiocie przyznania jednorazowej pomocy na otwarcie działalności gospodarczej odrzuca skargę.

III SA/Lu 580/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-02-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy zmiany decyzji w sprawie przyznania prawa do zasiłku przedemerytalnego

II SA/Wa 1588/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-30

Sprawa ze skargi I. N. w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego zakończonego prawomocnym postanowieniem WSA w Warszawie o sygn. akt II SA/Wa 570/10 odrzucającym skargę

I OSK 1227/07 - Postanowienie NSA z 2007-09-06

Skarga o wznowienie postępowania zakońc...

II SA/Bd 185/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-04-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie statutu osoby bezrobotnej i prawa do zasiłku

II SA/Bd 186/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-04-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie statusu osoby bezrobotnej i prawa do zasiłku

IV SA/Wr 339/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-03-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody D. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie przyznania prawa do zasiłku przedemerytalnego

I OSK 528/10 - Wyrok NSA z 2010-07-27

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody O. w przedmiocie uchylenia, po wznowieniu postępowania, decyzji w sprawie statusu bezrobotnego i stwierdzenia utraty statusu bezrobotnego

I OSK 106/07 - Wyrok NSA z 2007-11-09

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie nieważności decyzji o odmowie przyznania prawa do świadczenia przedemerytalnego
1   Następne >   +2   +5   7