Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 606 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa X

III SA/Gl 274/06 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-06-27

Sprawa ze skargi F.K. na orzeczenie Odwoławczej Komisji ds. Szkód Górniczych w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego w sprawie szkód górniczych w kwestii zażalenia na odrzucenie skargi kasacyjnej

III SA/Wr 368/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-02-13

Sprawa ze skargi na postanowienie S K O w J G w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie uzgodnienia wniosku o zmianę koncesji na wydobywanie surowca skaleniowego

III SA/Wr 494/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w J. G. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie o uzgodnienie wniosku o zmianę koncesji na wydobycie surowca skaleniowego

VI SA/Wa 4307/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-15

Skarga J. S. na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

III SA/Gl 274/06 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-02-25

Sprawa ze skargi F.K. na orzeczenie Odwoławczej Komisji do Spraw Szkód Górniczych w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego w sprawie szkód górniczych w kwestii wniosku o przyznanie prawa pomocy