Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

I OPP 32/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-15

Wniosek o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem NSA w sprawie ze skargi A. S. na Szefa Kancelari...

IV SA/Wr 17/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-02-24

Sprawa ze skargi na bezczynność organów sądowych i prokuratury.

II SA/Sz 146/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego.

II SA/Ol 287/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-04-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie działalności Wójta Gminy

III SA/Kr 1345/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-09-29

Sprawa ze skargi Z. Ś. o wznowienie postępowania zakończonego wydaniem przez WSA w Krakowie postanowienia , sygn. akt III SA/Kr 262/14 o odmowie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata

VI SA/Wa 2452/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-22

Sprawa ze skargi H. B. o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem WSA w Warszawie , sygn. akt VI SO/Wa 3/08 wymierzającym Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych z tytułu niezastosowania się do obowiązku terminowego przekazania do Sądu skargi H. B. grzywnę w wysokości 2.691,03 złotych

IV SA/Wr 858/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-01-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu W. w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w W.

I OSK 317/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-18

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie w sprawie ze skargi A. S. na pismo Szefa Służby Cywilnej nr [...] w przedmiocie konkursu na stanowisko w służbie cywilnej

II SAB/Go 15/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-05-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie wznowienia postępowania

III SA/Lu 354/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-09-27

Sprawa ze skargi W. S. z udziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego
1   Następne >   +2   +5   +10   14