Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6361 Rejestr zabytków X

II OSK 1566/10 - Wyrok NSA z 2011-06-16

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie wznowienia postępowania administracyjnego

II OSK 1387/08 - Wyrok NSA z 2009-09-17

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II OSK 1637/17 - Wyrok NSA z 2018-02-07

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] 201...