Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Kr 393/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-04-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości

II SA/Kr 1896/03 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2006-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości

II SA/Kr 2008/03 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-12-06

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Kr 2153/03 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-10-11

skarg K. J., M. N., M. N., S. D. i J. D. na postanowienie SKO w K. w przedmiocie podziału nieruchomości

II SA/Kr 554/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w N. w przedmiocie odmowy uchylenia ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział działki

II SA/Kr 1547/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-04-25

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w N. w przedmiocie zaopiniowania projektu podziału nieruchomości

II SA/Kr 2741/03 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2006-05-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przekształcenia udziału w prawie użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Kr 258/04 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości

II SA/Kr 898/04 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2006-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

II SA/Kr 933/04 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2006-09-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nieodpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1   Następne >   +2   +5   +10   100