Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SA/Kr 249/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w N. w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia

II SA/Kr 1184/03 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wyrażenia zgody na przeznaczenie gruntu rolnego do zalesienia

II SA/Kr 109/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-23

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skarg D. W., A. K. i innych na decyzję SKO w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia

II SA/Kr 1409/05 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-08-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. nr [...] przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji I.

II SA/Kr 251/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia

II SA/Kr 185/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zezwolenia na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej ;

II SA/Kr 3145/02 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2006-06-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie wyrażenia zgody na przeznaczenie gruntu rolnego do zalesienia

II SA/Kr 1799/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-05-08

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wyłączenia gruntu z produkcji rolnej

II SA/Kr 1055/03 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-12-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji
1   Następne >   +2   +5   +10   44