Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SA/Kr 1299/03 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-10-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w N. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

II SA/Kr 2389/03 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-02-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie niezałatwienia sprawy w obowiązującym terminie i wyznaczenia organowi I instancji dodatkowego terminu do załatwienia sprawy.

II SA/Kr 686/04 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2004-07-28

Wniosek K.S. i R.S. o wymierzenie grzywny organowi

II SA/Kr 1192/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-11-26

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego

II SA/Kr 655/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-09

Skarga J.M. na postanowienie SKO w K. w przedmiocie uznania wniesionego zarzutu za nieuzasadniony

II SA/Kr 1025/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-10-04

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Kr 1279/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-02-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności aktu własności ziemi

II SA/Kr 848/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-07-18

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

II SA/Kr 655/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-11-27

Wniosek w przedmiocie uznania wniesionego zarzutu za nieuzasadniony

II SA/Kr 1719/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-10-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania
1   Następne >   +2   +5   +10   14