Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

II SO/Wr 7/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-06-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie z wniosku D. W. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu we W.

II SA/Bk 214/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-05-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości

II SA/Sz 1356/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-04-01

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie z Jej skargi na Starostę w przedmiocie anulowania operatu i mapy

II SA/Bk 96/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-03-24

Wniosek w przedmiocie wprowadzenia zmiany w operacie ewidencji gruntów

II SA/Wr 578/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-05-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia z kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie SKO we W. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

III SA/Kr 26/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-02

Wniosek w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości

II SA/Ke 273/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-06-08

Wniosek w przedmiocie odtworzenia akt administracyjnych w sprawie wydania aktu własności ziemi

III SAB/Kr 62/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-08-06

Wniosek J. M. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy

I OZ 600/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-12

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie z wniosku D. W. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu we W.

III SA/Kr 895/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-02-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie zawieszenia postępowania sądowego w sprawie ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego , Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania organu pierwszej instancji
1   Następne >   +2   +5   +10   100