Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

II SA/Go 346/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-06-09

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie przekształcenia publicznego zakładu opieki zdrowotnej

I OSK 109/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-23

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Lublinie w sprawie ze skargi Rady Gminy Telatyn na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Lubelskiego nr NK/Z.II.0911-236/09 w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Telatyn XX/146/09 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Żulicach

II OSK 1177/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-30

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi Powiatu Wołowskiego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Wołowskiego do spółki do nazwą [...] Spółka Akcyjna

I SA/Gd 608/06 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-03-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie zmian w budżecie gminy na 2006 r. w części dotyczącej przeniesienia wydatków

IV SA/Wr 778/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-03-11

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum

II SA/Gl 341/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-05-19

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej

III SA/Wr 104/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-04-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej we W. w przedmiocie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w D. Z. nr [...] z dnia [...] r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na [...] r.

II SA/Wa 523/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-14

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Czosnów

III SA/Wr 84/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-03-17

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu W. do spółki pod nazwą 'A' Spółka Akcyjna

IV SA/Gl 710/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-11-15

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie szkół i placówek oświatowo
1   Następne >   +2   +5   +10   41