Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 340/09 - Wyrok NSA z 2009-12-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania

I OSK 350/09 - Wyrok NSA z 2009-12-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania

I OSK 321/09 - Wyrok NSA z 2009-12-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania

I OSK 1133/08 - Wyrok NSA z 2009-08-13

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa własności nieruchomości zajętej pod drogę

I OSK 1299/08 - Wyrok NSA z 2009-09-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

I OSK 1519/08 - Wyrok NSA z 2009-09-22

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania

I OSK 87/09 - Wyrok NSA z 2009-10-30

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

I OSK 195/09 - Wyrok NSA z 2009-11-20

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 238/09 - Wyrok NSA z 2009-12-02

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania

I OSK 339/09 - Wyrok NSA z 2009-12-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania
1   < Poprzednie   2