Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bankowe prawo X

VIII SA/Wa 663/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-14

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zawieszenia postępowania

II SA/Gd 46/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-05-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego

II OZ 989/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej pozwolenia na budowę

II OZ 1002/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II OSK 1007/09 - Wyrok NSA z 2010-06-11

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Bd 155/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-05-05

Sprawa ze skargi na decyzję Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia[...]grudnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie zakazu użytkowania budynku mieszkalnego

VII SA/Wa 2006/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II OSK 956/07 - Wyrok NSA z 2008-08-27

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

VIII SA/Wa 440/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-02

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu rozbiórki

II OSK 1924/06 - Wyrok NSA z 2008-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji udzielającej pozwolenia na budowę
1   Następne >   +2   5