Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OSK 1337/08 - Postanowienie NSA z 2010-01-21

Wniosek w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OZ 58/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-05

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Gliwicach sygn. akt II SA/Gl 686/07 wzywające K. C. do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 686/07 odrzucające zażalenie K. C. na postanowienie WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 686/07 odrzucającego sk...

I OZ 59/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach sygn. akt II SA/Gl 686/07 uchylające zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 686/07 wzywające K. C. do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 686/07 odrzucające wniosek o przywróce...

I OZ 77/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-19

Zażalenie na postanowienie NSA w przedmiocie odrzucenia zażalenia na p...

II SA/Lu 364/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-06-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie rozłożenia na raty opłaty adiacenckiej

I SA/Wa 1022/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej

II SA/Lu 40/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy rozłożenia na raty opłaty adiacenckiej

II SA/Kr 1/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-03-02

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu A.F. w sprawie ze skargi A.F. i M.F. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie o sygn. II SA/Kr 810/03

II SA/Sz 724/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-09-06

Wniosek w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki w postanowieniu WSA w Szczecinie w przedmiocie aktualizacji opłaty rocznej

I SA/Wa 517/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-24

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie zwrotu wniosku
1   Następne >   +2   +5   11