Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SAB/Wa 86/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-08-30

Sprawa ze skargi na bezczynność urzędów i sądów, m. in. SKO w postępowaniach dotyczących nieruchomości [...] położonej przy ul. [...]

II SA/Sz 72/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-11-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nieodpłatnego nadania na własność działki siedliskowej

II SA/Sz 818/04 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2005-08-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie ustalenia dodatkowej opłaty rocznej z tytułu niezagospodarowania w terminie nieruchomości gruntowej postanowił odrzucić skargę

II SA/Sz 160/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-11-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości