Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wa 636/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia zastosowania przepisów

II SA/Wa 637/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia zastosowania przepisów

II SA/Wa 1148/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II SAB/Wa 473/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-07

Sprawa ze skargi W. L. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Komendanta Służby Ochrony Państwa w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wydanie zaświadczenia