Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wa 843/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-08

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów

I OSK 1615/18 - Wyrok NSA z 2019-11-29

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku

II SA/Wa 1164/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-25

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów

II SA/Wa 992/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów ustawy

II SA/Wa 716/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów ustawy

II SA/Wa 1090/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-25

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów

II SA/Wa 785/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-07

Sprawa ze skargi R. K. na niewykonanie przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wyroku WSA w Warszawie sygn. akt II SAB/Wa 267/18

II SA/Wa 1336/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów ustawy

II SA/Wa 1317/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów ustawy

II SAB/Wa 152/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie bezczynności w rozpatrzeniu wniosku o udostępnienie kopii dokumentu z akt sprawy
1   Następne >   2