Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Go 52/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-02-13

Wniosek w przedmiocie wydania zaświadczenia

III SA/Gl 1226/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-02-11

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach w przedmiocie równoważnika za brak lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 1322/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie prawa do równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego;

III SA/Gl 1282/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-02-14

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w K. w przedmiocie równoważnika za brak lokalu mieszkalnego

I OSK 916/17 - Wyrok NSA z 2019-02-27

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego

III SA/Gl 1233/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w K. w przedmiocie równoważnika za brak lokalu mieszkalnego

III SA/Gl 1247/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w K. w przedmiocie równoważnika za brak lokalu mieszkalnego

III SA/Gl 1229/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w K. w przedmiocie równoważnika za brak lokalu mieszkalnego

III SA/Gl 1290/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-02-14

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w K. w przedmiocie równoważnika za brak lokalu mieszkalnego

II SA/Go 823/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-02-20

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie nakazu zwrotu nienależnie pobranego równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego