Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

VII SA/Wa 2156/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie zwrotu podania wnioskodawcy

VII SA/Wa 1302/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-09-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie zwrotu wniosku

IV SO/Wa 28/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-19

Wniosek K. R. o wymierzenie grzywny Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi w związku z nieprzekazaniem skargi, akt sprawy i odpowiedzi na skargę do sądu administracyjnego w ustawowym terminie

IV SAB/Wa 216/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Polskiego Klubu Wyścigów Konnych w W. w przedmiocie wpisania do księgi stadnej prowadzonej dla koni arabskich

IV SO/Wa 28/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie z wniosku K. R. o wymierzenie grzywny Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi w związku z nieprzekazaniem skargi, akt sprawy i odpowiedzi na skargę do sądu administracyjnego w ustawowym terminie

I OZ 251/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-15

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego WSA Warszawie w przedmiocie remontu drogi dojazdowej

IV SAB/Wa 175/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie przyznania odszkodowania

IV SO/Wa 36/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-06

Wniosek K. R. o wymierzenie Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi grzywny za nieprzekazanie sądowi administracyjnemu skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

IV SA/Wa 180/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wezwania do usunięcia prawa

I OSK 1764/14 - Postanowienie NSA z 2016-05-20

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
1   Następne >   2