Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II OZ 170/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-02

Skarga W. G., B. M. i W. T. na postanowienie Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Po 67/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-07-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Lu 526/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-12-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na dokończenie budowy

II SA/Go 648/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-10-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie odmowy sprostowania decyzji

II OZ 622/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-02

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego II Wydziału WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Warmińsko- Mazurskiego nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

VII SA/Wa 1400/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II SA/Ke 291/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-09-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę we wznowionym postępowaniu

II SA/Bd 734/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-05-31

Wniosek w przedmiocie pozwolenia na budowę

II OZ 543/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-11

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego , znak: [...] w przedmiocie przekazania wniosku według właściwości

II SA/Po 820/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-12-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego
1   Następne >   +2   5