Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OW 48/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-30

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia zażalenia Przedsiębiorstwa Budowlanego 'P.' Sp. z o.o. w G. na postanowienie Prezydenta Miasta G. w sprawie wydania zaświadczenia a o samodzielności lokalu

II OZ 526/06 - Postanowienie NSA z 2006-05-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Wielkopolskiego Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie dopuszczenia organizacji do udziału w postępowaniu

II OZ 1360/05 - Postanowienie NSA z 2006-05-16

Zażalenie na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na budowę

II SA/Wr 149/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-06-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania na rzecz A. i W. W. pozwolenia na budowę

II OSK 1186/06 - Postanowienie NSA z 2006-09-29

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie pozwolenia na budowę