Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II OZ 1257/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Łd 327/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-08-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania zakończonego decyzją zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę

VII SA/Wa 2687/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-06-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej

VII SA/Wa 202/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II OZ 172/14 - Postanowienie NSA z 2014-02-20

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Lublinie w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OZ 778/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-20

Zażalenie od postanowienia WSA w Poznaniu w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania w sprawie ze skargi [...] spółka z o.o. z siedzibą w Wolsztynie na przewlekłość postępowania Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie rozpatrzenia zażalenia

II SA/Łd 619/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy uchylenia ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę

II OZ 490/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Gd 52/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-06-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie sprzeciwu w sprawie robót budowlanych

II SA/Go 785/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-07-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego
1   Następne >   +2   5