Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona przyrody X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II OSK 1034/05 - Wyrok NSA z 2006-02-15

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w R.-N. w przedmiocie odrzucenia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 624/12 - Wyrok NSA z 2012-05-24

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Zabierzów w przedmiocie uznania za użytek ekologiczny

IV SA/Po 1070/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-02-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy C. w przedmiocie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu we wsi T.

II OSK 1627/06 - Wyrok NSA z 2007-01-18

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Krasnystaw w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Gd 279/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-06-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa w sprawie Zaborskiego Parku Krajobrazowego

II OSK 240/06 - Wyrok NSA z 2006-06-06

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy w Chmielnie w przedmiocie rozpatrzenia zarzutów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 1677/06 - Wyrok NSA z 2007-02-02

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Suwałki w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

IV SA/Wa 117/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy S. w przedmiocie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

VIII SA/Wa 456/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w R. w przedmiocie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu

VIII SA/Wa 457/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w R. w przedmiocie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu
1   Następne >   +2   +5   7