Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Łd 884/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-04-17

Wniosek w przedmiocie odmowy prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

I SA/Łd 1305/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-05-14

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia odsetek za zwłokę od zaległości w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2011 r. z tytułu sprzedaży nieruchomości

II SA/Łd 1168/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-26

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia zamiennego projektu budowlanego

III SA/Łd 1040/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-31

Wniosek w przedmiocie uznania za nieuzasadnione zarzutów na prowadzone postępowanie egzekucyjne

II SA/Łd 734/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-01-14

Wniosek w przedmiocie uznania za nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego

III SA/Łd 339/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-08

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów transportu drogowego

I SA/Łd 1304/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-05-14

Wniosek w przedmiocie odmowy rozłożenia na raty zapłaty zaległości w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2011 r. z tytułu sprzedaży nieruchomości wraz z odsetkami za zwłokę

III SA/Łd 945/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-02-13

Wniosek w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej i odmowy przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych

I SA/Łd 85/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-11

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2012 r. od dochodu z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych

I SA/Łd 1241/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-05-12

Wniosek w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w 19 % podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008 rok
1   Następne >   3