Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II SA/Wa 1450/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie uchylenia postanowienia

II SA/Wa 2480/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wezwania do opróżnienia z rzeczy i osób lokalu mieszkalnego pod rygorem zastosowania środka egzekucyjnego w postaci przymusowego opróżnienia lokalu

II SA/Wa 1440/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie uznania zarzutu niedopuszczalności egzekucji opróżnienia mieszkania za nieuzasadniony

II SA/Wa 1893/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie skargi na czynności egzekucyjne

II SA/Wa 556/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zastosowania środka egzekucyjnego polegającego na wezwaniu do dobrowolnego opróżnienia z osób i rzeczy lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 931/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie uznania stanowiska wierzyciela w sprawie zgłoszonych zarzutów dotyczących prowadzonego postępowania egzekucyjnego

VII SA/Wa 2091/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-30

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wstrzymania egzekucji administracyjnej

II SA/Wa 61/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie opróżnienia lokalu mieszkalnego

VII SA/Wa 1212/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wstrzymania egzekucji administracyjnej o charakterze niepieniężnym

II SA/Wa 1473/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-01-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie postępowania egzekucyjnego
1   Następne >   2