Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

IV SA/Gl 287/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie statusu bezrobotnego w kwestii wniosku pełnomocnika strony skarżącej o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej

IV SA/Gl 620/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie statusu bezrobotnego w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata

IV SA/Gl 1395/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-09-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa w sprawie statusu bezrobotnego w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata

IV SA/Gl 116/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie zwrotu nienależnego świadczenia, w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata lub radcy prawnego

IV SA/Gl 1069/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie statusu bezrobotnego w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

IV SA/Gl 389/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-08-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie statusu bezrobotnego w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy

IV SA/Gl 715/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-08-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie odmowy uznania za osobę bezrobotną w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata

IV SA/Gl 594/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-11-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie statusu bezrobotnego, w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata

IV SA/Gl 269/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

IV SA/Gl 755/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-10-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie utraty prawa do stypendium z tytułu odbywania stażu w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata
1   Następne >   +2   +5   +10   14