Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

III SA/Kr 749/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-17

Skarga na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie wyrażenia zgody na przejęcie na rzecz Gminy darowizny nieruchomości położonych w obrębie L.

III SA/Kr 854/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Kr 750/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-17

Skarga na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Gminy darowizny nieruchomości położonych w obrębie L. stanowiących własność Skarbu Państwa

III SAB/Kr 13/05 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-14

Wniosek Z. B. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa Sądu

III SA/Kr 749/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-02-27

Skarga M. O. i M. O. na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Gminy darowizny nieruchomości położonych w obrębie L.

III SA/Kr 750/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-02-27

Skarga M. O. i M. O. na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Gminy darowizny nieruchomości położonych w obrębie L. stanowiącej własność Skarbu Państwa

III SA/Kr 948/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-11-24

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

III SA/Kr 1189/05 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-31

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Okręgowej Radzie Adwokackiej

III SA/Kr 431/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-29

Wniosek w przedmiocie skargi na uchwałę Walnego Zgromadzenia spółki

III SA/Kr 702/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-14

Wniosek w przedmiocie wstrzymania płatności
1   Następne >   +2   4