Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Kr 996/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-12

Wniosek w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

II SA/Kr 466/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-31

Wniosek w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

II SA/Kr 466/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-18

WSA w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Kazimierz Bandarzewski po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprzeciwu Z. B. od postanowienia WSA w Krakowie , sygn. akt II SA/Kr 466/08 oddlajacego wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata z urzędu

II SA/Kr 46/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-28

Skarga J. P. na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II SA/Kr 722/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta K w przedmiocie rozpatrzenia zarzutów nieuwzględnionych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru C. w K.

II SA/Kr 900/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-11-19

Wniosek w przedmiocie podjęcia zawieszonego postępowania

II SA/Kr 914/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-03

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania

II SA/Kr 76/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-07-14

Skarga na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania wznowionego w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

II SAB/Kr 5/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-05-21

Wniosek J. i S. S. o zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata z urzędu w sprawie wymierzenia organowi grzywny

II SA/Kr 722/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-11-07

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia zarzutów nieuwzględnionych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1   Następne >   2