Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SAB/Kr 8/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-02-15

Wniosek H. M. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie skargi na bezczynność Wojewody

II SA/Kr 732/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-10

Wniosek w przedmiocie odmowy zwrotu działki

II SA/Kr 251/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-07-25

Skarga J. M. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania

II SA/Kr 906/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-23

Wniosek w przedmiocie odmowy ustalenia i wypłaty odszkodowania

II SA/Kr 687/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-12

Wniosek w przedmiocie odmowy zwrotu działki

II SA/Kr 102/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-11-21

Skarga M.P. na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania

II SA/Kr 1258/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-19

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie ustalenia odszkodowania

II SAB/Kr 69/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-11-21

Wniosek o zasądzenie kosztów pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody