Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SAB/Rz 12/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-05-25

Sprawa ze skargi M.C., J.C., L.C., U.G., R.C.-E., S.M. na przewlekłe prowadzenie przez Wojewodę [...] postępowania w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości -

II OPP 18/12 - Postanowienie NSA z 2012-12-14

Skarga J. G. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt VII SA/Wa 255/12 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II OPP 19/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-23

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku, sygn. akt III SA/Gd 437/11 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego w przedmiocie odmowy udostępnienia danych osobowych ze zbiorów meldunkowych

I OSK 2443/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-17

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi S. P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę Mazowieckiego w rozpoznaniu wniosku o ustalenie odszkodowania za nieruchomość

II OPP 20/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-23

Skarga J.J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku, sygn. akt III SA/Gd 134/12 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie udostępnienia danych osobowych ze zbiorów meldunkowych

II SAB/Lu 64/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-09-07

Sprawa ze skargi B. W. na przewlekłość postępowania Wojewody w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

II OPP 4/12 - Postanowienie NSA z 2012-02-03

Skarga J. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku, sygn. akt II SAB/Bk 44/11 (wcześniej II SAB/Bk 6/10) w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody Podlaskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę budynku