Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OPP 1/19 - Postanowienie NSA z 2019-02-25

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku w sprawie o sygn. akt III SA/Gd 373/18 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie udostępnienia danych z ewidencji ludności

II OPP 4/19 - Postanowienie NSA z 2019-05-09

Skarga [...] S.A. w P. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt II OSK 1984/18 ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na...

II OPP 5/19 - Postanowienie NSA z 2019-06-27

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku w sprawie o sygn. akt III SA/Gd 373/18 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie udostępnienia danych z ewidencji ludności

II OPP 8/19 - Postanowienie NSA z 2019-09-18

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku w sprawie o sygn. akt III SA/Gd 373/18 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie udostępnienia danych z ewidencji ludności

II OSK 2317/19 - Postanowienie NSA z 2019-12-04

Sprawa ze skargi kasacyjnej Wojewody [...] od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi A. A. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały

II SAB/Bd 30/19 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2019-09-18

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość postępowania Wojewody w przedmiocie rozpoznania wniosku oku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego

II SAB/Bd 31/19 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2019-09-18

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość postępowania Wojewody w przedmiocie rozpoznania wniosku oku o oświadczenie rodzicielskie

II SAB/Bd 29/19 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2019-09-18

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość postępowania Wojewody w przedmiocie rozpoznania wniosku oku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego