Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OPP 21/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-21

Skarga S. P., M. P., A. M. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt II SA/Kr 311/10 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia

II OPP 17/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-01

Skarga 'A' Sp. z o.o. z siedzibą w W. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt II OSK 1867/10 ze skargi na decyzję Wojewody Podkarpackiego w przedmiocie sprzeciwu w sprawie zgłoszenia wykonania robót budowla...

II OPP 20/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-21

Skarga Z. G. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Podkarpackiego w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi oraz zatwierdzenia podziału działek sygn. akt III SA/Rz 721/10

II OPP 1/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-11

Skarga S. G. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Opolu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie wymeldowania

II OPP 13/11 - Postanowienie NSA z 2011-05-13

Skarga S. P. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt II OSK 2351/10 ze skargi na decyzję Wojewody Łódzkiego w przedmiocie odmowy anulowania czynności materialno technicznej zameldowania

II OPP 16/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-10

Skarga S. P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Łódzkiego w przedmiocie odmowy anulowania czynności materialno

II OPP 22/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-21

Skarga R. Ś. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt IV SA/Wa 235/10 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie wymeldowania

II OPP 42/11 - Postanowienie NSA z 2011-12-15

Skarga o wznowienie postępowania w celu stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę

II OPP 32/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-06

Skarga J. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody Podlaskiego w przedmiocie niewyznaczenia obszaru oddziaływania budynku inwentarskiego sygn. akt II SAB/Bk 35/11