Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 631 Wytwarzanie i obrót bronią i materiałami wybuchowymi X

II OSK 1726/08 - Postanowienie NSA z 2009-12-07

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Policji z [...] 2008 r., nr [...] w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską

II OSK 1385/08 - Postanowienie NSA z 2009-12-21

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na posiadanie broni palnej myśliwskiej

II OSK 1288/08 - Postanowienie NSA z 2009-12-21

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną bojową, myśliwską, sportową, sygnałową i gazową

II OSK 1384/08 - Postanowienie NSA z 2009-12-21

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na broń palną myśliwską

II OSK 1464/08 - Postanowienie NSA z 2009-12-21

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na posiadanie broni palnej myśliwskiej

II OSK 1799/08 - Postanowienie NSA z 2009-10-02

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską

II OSK 1367/08 - Postanowienie NSA z 2009-12-21

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na posiadanie broni palnej myśliwskiej

II SA/Wa 327/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-17

Wniosek w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na posiadanie broni palnej myśliwskiej do celów pamiątkowych i łowieckich

II OSK 1098/08 - Postanowienie NSA z 2009-07-03

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na posiadanie broni palnej myśliwskiej

II OSK 1175/08 - Postanowienie NSA z 2009-07-15

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną bojową
1   Następne >   +2   6