Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 634 Sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy przymusowej X

II SA/Kr 2515/03 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-26

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych w W. w przedmiocie pozbawienia uprawnień kombatanckich

II SA/Ke 170/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-06-05

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie pozbawienia uprawnień kombatanckich

II SA/Sz 975/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich

II SA/Kr 2186/03 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w W. w przedmiocie pozbawienia uprawnień kombatanckich

II SA/Łd 746/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-09-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie zawieszenia postępowania w przedmiocie przyznania uprawnienia do świadczenia pieniężnego uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia [...], nr [...].

IV SA/Wr 373/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-02-15

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w W. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich

II SA/Bd 378/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-07-29

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie zatwierdzenia zamiennego projektu budowlanego

II SA/Lu 845/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-01-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich

II OSK 87/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-27

Skarga kasacyjna na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie uprawnień kombatanckich

IV SA/Gl 829/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-06-08

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w W. w przedmiocie pozbawienia uprawnień kombatanckich
1   Następne >   2